Výstava r. 2007

autoři vystavených děl:
Hana Bryknerová, Andrea Flórová, Vladimír Janata, Ladislav Ježek
Pavel Kašpar, Vladimír Klíma, Pavel Chymek, Ing. Josef Voříšek
Miroslav Šádek, Vladislav Zajíček

autor fotografií: Pavel Chymek